Inspekcja kanalizacji(TV)

Posiadamy duże doświadczenie w użyciu sprzętu specjalistycznego do monitoringu kanalizacji . Polega ona na wprowadzeniu do przewodu kanalizacyjnego  odpowiednio przystosowanej do tego celu  kamery telewizyjnej (łazik), która  umożliwia dokładne stwierdzenie stanu technicznego przewodów. Sprzęt którego używamy pozwala nam na ustalenie odległości wykonanej pracy  oraz ocenę spadów  i zapisanie obrazu na  CD oraz wydrukowanie zdjęć.