Czyszczenie separatorów

Tran-Szam S.C.  oferuje kompleksową obsługę w zakresie czyszczenia separatorów i osadników oraz utylizacji odpadu. W ramach usługi zapewniamy odpompowanie odpadów, serwis oraz mycie separatorów.

  • czyszczenie separatorów tłuszczu  stosowanych w obiektach gastronomicznych i obiektach przetwórstwa mięsnego oraz rybnego, które odpowiadają za nieprzedostawanie się tłuszczu do kanalizacji,
  • czyszczenie separatorów ropopochodnych  odpowiadających za zbieranie zanieczyszczeń z obiektów, takich jak: parkingi, drogi, garaże podziemne, stacje benzynowe, myjnie, przepompownie ścieków.
  • Po zakończeniu prac związanych z czyszczeniem separatorów otrzymują Państwo pełną dokumentację.