Czym jest inspekcja kanalizacji i kiedy się ją wykonuje?

Kanalizacja to bardzo ważny element infrastruktury budynku. Służy do zbierania i odprowadzania ścieków gospodarczych i deszczowych przy pomocy kanałów ściekowych. Istotne jest regularne dbanie o jej stan, żeby zapobiec awariom i usterkom, które generują problemy i koszty. Dlatego tak ważna jest inspekcja.

Na czym polega inspekcja kanalizacji?

Inspekcję kanalizacji przeprowadza się przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Do wnętrza rur kanalizacyjnych wprowadzana jest kamera telewizyjna, która pozwala na dokładną ocenę stanu technicznego sieci oraz dokonanie pomiarów przy pomocy czujników światła. Kamera zamocowana na elastycznym wysięgniku przesuwana jest w głąb kanału, co umożliwia dokładne sprawdzenie każdego odcinka i ustalenie, czy nie ma pęknięć lub  ubytków, które mogłyby wpłynąć na powstanie awarii. Zastosowanie takiego sprzętu jest pomocne zarówno przy regularnych kontrolach, jak i w trakcie wystąpienia awarii. Ponieważ kamera może dotrzeć nawet do dna zbiornika kanalizacyjnego, możliwe jest za jej pomocą sprawdzenie całej sieci. Obraz z kamery zapisywany jest na CD, możliwy jest też wydruk zdjęć, co usprawnia przygotowanie pełnego raportu z inspekcji.

Czas na inspekcję

Inspekcja kanalizacji przeprowadzana jest w co najmniej trzech wypadkach:

  • po zakończeniu budowy dla sprawdzenia, czy sieć jest wybudowana zgodnie z projektem oraz do sporządzenia dokumentacji wymaganej przy odbiorze technicznym;
  • profilaktycznie, najlepiej raz do roku, żeby na czas usunąć ewentualną usterkę;
  • w momencie powstania awarii dla ustalenia jej przyczyny.

Monitoring kanalizacji pozwala na znalezienie przyczyn powodujących wystąpienie awarii tj.:

  • nieprawidłowe spadki, gdzie zbierają się osady ze ścieków;
  • nieszczelność połączeń między rurami, kiedy nieczystości przedostają się do środowiska, a opady do kanalizacji zwiększając objętość ścieków;
  • usterki konstrukcyjne – wystający materiał uszczelniający, zastygnięta zaprawa, pręty, kawałki cegieł i betonu, które zwężają światło rur;
  • poprzerastane korzenie;
  • złogi piasku i ziemi.